GIỚI THIỆU

HỘI THIỆN NGUYỆN ĐẠO TRÀNG A DI ĐÀ

Được thành lập vào ngày 15/06/2014. tính đến nay đã 4 năm, được sự dẩn dắt của NI SƯ

THÍCH NỮ NHƯ NĂNG , Hội thiện nguyện còn kết nạp nhiều thành viên từ khắp nơi. Hội

không chỉ là ngôi nhà chung để các bạn cùng nhau tìm hiểu và xây dựng nền tản phước

đức của mình mà còn là khám phá và trải nghiệm với những hành trình thiện nguyện khắp mọi nơi.

Sự Kiện Sắp Diễn Ra

Kiến thức phật pháp

Gây Quỹ Xây Chùa Đức Tạng đợt 2

Sáng ngày 29/09/2019 Hội thiện nguyện Đạo Tràng A Di Đà đã cùng nhau lên đường hỗ trợ cho... Xem thêm

Phụng sự CHÙA ĐỨC TẠNG

Sáng ngày 24/02/2019 Hội thiện nguyện Đạo Tràng A Di Đà đã cùng nhau lên đường hỗ trợ cho... Xem thêm

Các sự kiện được tổ chức

Gây Quỹ Xây Chùa Đức Tạng đợt 2

Sáng ngày 29/09/2019 Hội thiện nguyện Đạo Tràng A Di Đà đã cùng nhau lên đường hỗ trợ cho... Xem thêm

Xuân Về Vĩnh Châu Ngày 12/01/2020

  Mời bạn đăng ký Thiện nguyện viên tham gia chương trình "Hành hương Tết và phát quà cho bà con... Xem thêm